تماس با پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۳۰۷۹۸۹

ثبت سفارش

پیکربندی نهایی

 • cloudserver
  Glab-VPS-IR8
  SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
 • مدت اعتبار
  زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید

  ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان یک ماهه

  ۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان شش ماهه

  ۱۲,۴۵۹,۰۰۰ تومان سالانه

 • کنترل پنل
  بدون کنترل پنل - رایگان
  Directadmin Orginal - ۶۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیستم عامل
  Ubuntu 16.04 - رایگان
  Ubuntu 18.04 - رایگان
  Ubuntu 20.04 - رایگان
  Ubuntu 22.04 - رایگان
  CentOS 7 - رایگان
  CentOS 8 - رایگان
  CentOS 9 - رایگان
  Debian 10 - رایگان
  Debian 11 - رایگان
 • IP Address
  استفاده از ip اختصاصی موجود بر روی سرویس - رایگان
 • دیتاسنتر
  فناوا - رایگان (ظرفیت تکمیل)
  آسیاتک - رایگان
  شهراد - رایگان
  نورنت - رایگان
  شریف - رایگان (ظرفیت تکمیل)
 • کشور
  ایران - رایگان
مجموع هزینه پرداختی تومان