ثبت سفارش

پیکربندی نهایی

 • cloudserver
  VPS-EU3
  SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
 • مدت اعتبار
  زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید

  ۹۶۸,۶۸۰ تومان یک ماهه

 • کنترل پنل
  بدون کنترل پنل-رایگان
  Directadmin Orginal-۵۰۴,۰۰۰ تومان
 • سیستم عامل
  Ubuntu 20.04-رایگان
  Ubuntu 18.04-رایگان
  Ubuntu 16.04-رایگان
  Debian 10-رایگان
  CentOS 7-رایگان
  Windows Server 2016-رایگان
  CentOS 8-رایگان
  Windows Server 2012R2-رایگان
  Windows 10-رایگان
  Windows 7-رایگان
 • دیتاسنتر
  Roubaix OVH-رایگان
  Berlin Hetzner-رایگان
  Montreal OVH-رایگان (ظرفیت تکمیل)
  London OVH-رایگان (ظرفیت تکمیل)
 • کشور
  المان-رایگان
  فرانسه-رایگان
  لهستان-رایگان
  کانادا-رایگان
  انگلستان-رایگان
مجموع هزینه پرداختیتومان
مشتریان

زمین هاست، مورد اعتماد استارتاپ ها و کسب و کارهای بزرگ.