ثبت سفارش

پیکربندی نهایی

 • cloudserver
  VPS-EU4
  SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
 • مدت اعتبار
  زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید

  ۱,۸۶۱,۶۰۰ تومان یک ماهه

 • کنترل پنل
  بدون کنترل پنل - رایگان
  Directadmin Orginal - ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  TinyCP - رایگان
  aapanel - رایگان
  cPanel روت شده - ۸۵,۰۰۰ تومان
 • سیستم عامل
  Ubuntu 16.04 - رایگان
  Ubuntu 18.04 - رایگان
  Ubuntu 20.04 - رایگان
  Ubuntu 22.04 - رایگان
  CentOS 7 - رایگان
  CentOS 8 - رایگان
  CentOS 9 - رایگان
  Debian 10 - رایگان
  Debian 11 - رایگان
  Windows 7 - رایگان
  Windows 10 - رایگان
  Windows 11 - رایگان
  Windows Server 2012R2 - رایگان
  Windows Server 2016 - رایگان
  Windows Server 2019 - رایگان
  Windows Server 2022 - رایگان
  Mikrotik - رایگان
 • IP Address
  استفاده از ip اختصاصی موجود بر روی سرویس - رایگان
  1 - ۱۴۴,۳۰۰ تومان
 • دیتاسنتر
  Berlin Hetzner - رایگان (ظرفیت تکمیل)
  Roubaix OVH - رایگان
  Montreal OVH - رایگان
  London OVH - رایگان (ظرفیت تکمیل)
مجموع هزینه پرداختی تومان
مشتریان

زمین هاست، مورد اعتماد استارتاپ ها و کسب و کارهای بزرگ.