ثبت سفارش

پیکربندی نهایی

 • cloudserver
  VPS-IR8
  SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
 • مدت اعتبار
  زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید

  ۸۰۸,۰۰۰ تومان یک ماهه

  ۴,۳۶۱,۰۰۰ تومان شش ماهه

  ۸,۳۳۴,۰۰۰ تومان سالانه

 • کنترل پنل
  بدون کنترل پنل-رایگان
  Directadmin Orginal-۵۰۴,۰۰۰ تومان
 • سیستم عامل
  Ubuntu 20.04-رایگان
  Ubuntu 18.04-رایگان
  Ubuntu 16.04-رایگان
  Debian 10-رایگان
  CentOS 7-رایگان
  CentOS 8-رایگان
  Windows 10-رایگان
  Windows Server 2012R2-رایگان
  Windows Server 2016-رایگان
  Windows Server 2019-رایگان
  Mikrotik-رایگان
 • IP Address
  استفاده از ip اختصاصی موجود بر روی سرویس-رایگان
  1-۳۰,۰۰۰ تومان
  2-۶۰,۰۰۰ تومان
 • دیتاسنتر
  نورنت-رایگان
  آسیاتک-رایگان (ظرفیت تکمیل)
  فناوا-رایگان (ظرفیت تکمیل)
  شهراد-رایگان (ظرفیت تکمیل)
  شریف-رایگان (ظرفیت تکمیل)
 • کشور
  ایران-رایگان
مجموع هزینه پرداختیتومان
مشتریان

زمین هاست، مورد اعتماد استارتاپ ها و کسب و کارهای بزرگ.