تماس با پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۳۰۷۹۸۹

ثبت سفارش

پیکربندی نهایی

 • cloudserver
  VDS-IR8
  SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
 • مدت اعتبار
  زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید

  ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان یک ماهه

  ۱۶,۲۴۷,۰۰۰ تومان شش ماهه

  ۳۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان سالانه

  ۸,۵۷۷,۰۰۰ تومان سه ماهه

 • کنترل پنل
  بدون کنترل پنل - رایگان
  Directadmin Orginal - ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  TinyCP - رایگان
  aapanel - رایگان
  cPanel روت شده - ۱۱۱,۰۰۰ تومان
 • سیستم عامل
  Ubuntu 16.04 - رایگان
  Ubuntu 18.04 - رایگان
  Ubuntu 20.04 - رایگان
  Ubuntu 22.04 - رایگان
  CentOS 7 - رایگان
  CentOS 8 - رایگان
  CentOS 9 - رایگان
  Debian 10 - رایگان
  Debian 11 - رایگان
  Windows 7 - رایگان
  Windows 10 - رایگان
  Windows 11 - رایگان
  Windows Server 2012R2 - رایگان
  Windows Server 2016 - رایگان
  Windows Server 2019 - رایگان
  Windows Server 2022 - رایگان
  Mikrotik - رایگان
 • IP Address
  استفاده از ip اختصاصی موجود بر روی سرویس - رایگان
  1 - ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  2 - ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  3 - ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  4 - ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  5 - ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  6 - ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  7 - ۹۱۰,۰۰۰ تومان
  8 - ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • دیتاسنتر
  نورنت - رایگان
  فناوا - رایگان (ظرفیت تکمیل)
  شهراد - رایگان
  آسیاتک - رایگان (ظرفیت تکمیل)
  شریف - رایگان (ظرفیت تکمیل)
  آوابرید - رایگان (ظرفیت تکمیل)
 • کشور
  ایران - رایگان
مجموع هزینه پرداختی تومان