ثبت سفارش

پیکربندی نهایی

 • cloudserver
  Glab-VDS-IR4
  SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
 • مدت اعتبار
  زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید

  ۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان یک ماهه

  ۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان شش ماهه

  ۱۱,۲۲۳,۰۰۰ تومان سالانه

 • کنترل پنل
  رایگان - بدون کنترل پنل
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان - Directadmin Orginal
 • سیستم عامل
  رایگان - Ubuntu 20.04
  رایگان - Ubuntu 18.04
  رایگان - CentOS 7
  رایگان - CentOS 7
  رایگان - Debian 10
  رایگان - CentOS 8
  رایگان - Ubuntu 16.04
  رایگان - Windows Server 2019
  رایگان - Windows Server 2016
  رایگان - Windows 10
  رایگان - Windows 7
 • IP Address
  رایگان - استفاده از ip اختصاصی موجود بر روی سرویس
  ۳۰,۰۰۰ تومان - 1
  ۶۰,۰۰۰ تومان - 2
  ۹۰,۰۰۰ تومان - 3
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان - 4
 • دیتاسنتر
  رایگان - نورنت
  رایگان - آسیاتک
  رایگان - شهراد
 • کشور
  رایگان - ایران
مجموع هزینه پرداختی تومان
مشتریان

زمین هاست، مورد اعتماد استارتاپ ها و کسب و کارهای بزرگ.