سرورهای مجازی اختصاصی اروپا (Iran VDS)

پیکربندی نهایی

  • cloudserver
    سرور مجازی - سرور مجازی اروپا
    SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
  • مدت اعتبار
    زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید
مجموع هزینه پرداختی تومان
مشتریان

زمین هاست، مورد اعتماد استارتاپ ها و کسب و کارهای بزرگ.