سرورهای مجازی اختصاصی اروپا (Iran VDS)

پیکربندی نهایی

 • cloudserver
  سرور مجازی VPS-EU3 - سرور مجازی اروپا
  SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
 • مدت اعتبار
  زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید

  ۴۴۳,۷۵۰ تومان یک ماهه

 • کنترل پنل
  رایگان - بدون کنترل پنل
  ۲۹۲,۵۰۰ تومان - Directadmin Orginal
 • سیستم عامل
  رایگان - Ubuntu 20.04
  رایگان - Ubuntu 18.04
  رایگان - Ubuntu 16.04
  رایگان - Debian 10
  رایگان - CentOS 7
  رایگان - Windows Server 2016
  رایگان - CentOS 8
  رایگان - Windows Server 2012R2
  رایگان - Windows 10
  رایگان - Windows 7
 • کشور
  رایگان - المان
  رایگان - فرانسه
  رایگان - لهستان
  رایگان - کانادا
مجموع هزینه پرداختی تومان
مشتریان

زمین هاست، مورد اعتماد استارتاپ ها و کسب و کارهای بزرگ.