سرورهای مجازی اختصاصی ایران (Iran VDS)

پیکربندی نهایی

 • cloudserver
  سرور مجازی VDS-IR24 - سرور مجازی ایران
  SVG

تنظیمات قابل پیکربندی
 • مدت اعتبار
  زمان اعتبار سرویس خود را انتخاب کنید

  ۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان یک ماهه

  ۲۹,۷۵۴,۰۰۰ تومان شش ماهه

  ۵۶,۸۶۳,۲۰۰ تومان سالانه

 • کنترل پنل
  رایگان - بدون کنترل پنل
  ۲۹۲,۵۰۰ تومان - Directadmin Orginal
 • سیستم عامل
  رایگان - Ubuntu 20.04
  رایگان - Ubuntu 18.04
  رایگان - Ubuntu 16.04
  رایگان - CentOS 7
  رایگان - CentOS 8
  رایگان - Debian 10
  رایگان - Windows Server 2019
  رایگان - Windows Server 2016
  رایگان - Windows Server 2012R2
  رایگان - Windows 10
  رایگان - Proxmox
  رایگان - Vmware Esxi 6.7
 • IP Address
  رایگان - استفاده از ip اختصاصی موجود بر روی سرویس
  ۳۰,۰۰۰ تومان - 1
  ۶۰,۰۰۰ تومان - 2
  ۹۰,۰۰۰ تومان - 3
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان - 4
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان - 8
 • دیتاسنتر
  رایگان - نورنت
  رایگان - شهراد
  رایگان - آسیاتک
  رایگان - تبیان
 • کشور
  رایگان - ایران
مجموع هزینه پرداختی تومان
مشتریان

زمین هاست، مورد اعتماد استارتاپ ها و کسب و کارهای بزرگ.